Faaliyetlerimiz sırasında ve neticesinde doğan çevre etkilerini en aza indirebilmek için gereken önlemleri almayı, işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görürüz.
Bu amaçla:
Kullanılan tüm kaynakların (su, elektrik, hava, yağ, vb.) tüketimini azaltıcı tedbirler alınır ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanır.
Su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği ve atık oluşumunu azaltıcı önlemler alınır ve faaliyetlerimiz sırasında oluşan önlenemez atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlanır ve tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulanmaya çalışılır.
Gelecek nesillere bırakacağımız yaşanabilir bir dünya için hem kendi tüketimlerimizde daha dikkatli davranmaya hem de bu konuda ortak çalışmalar yapan STK’larla iş birliği yapmaya gayret ediyoruz.
Gata Havayolları A.Ş. “Uygulamaları ile havacılık sektöründe, çevreye duyarlı bir şirket” olarak çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve arttırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef almıştır.