Dünyada yaşanan finansal kriz ortamında Türkiye ekonomisi artışta sıra başını çeken ekonomilerden biri olmuştur. Politik istikrar ve stratejik konumun bu duruma katkısı büyüktür. Gata A.Ş. kriz süresince de yatırım yapmaya devam etmiştir. Büyüyen Türkiye ekonomisiyle birlikte Gata A.Ş.’nin sunduğu hizmetlere duyulan taleplere de artış olmuştur. Operasyonlarımızda ki büyümeyle birlikte yeni iş olanakları sağlanmıştır. Bu da ekonomiye dolaylı olarak yansımıştır.