Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş. Yönetimi çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, aynı gayede buluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nı beyan eder.

Kurallara Uymak
İş sağlığı ve güvenliği alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal, yasal ve diğer şartlar ile havacılık sektörüne ait uluslararası kurallara uygun hareket eder.

Büyürken İnsanı Düşünmek
Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, filosunu büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin sağlığını ve güvenliğini gözeterek, riski en düşük seviyede olan ekipman ve organizasyonları tercih eder. Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş. Yönetimi, herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasının önemine inanır.

Çalışan Katılımı ve İletişim
İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin katılımını sağlar. Çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki birikimini ve bilincini arttırarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimini desteklemek için çalışmalar yapar. Mevcut ve gelecekteki faaliyetler için çalışanlar ve tedarikçiler ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda açık bir diyalog kurar.

Kaynak Temini
Kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasını taahhüt eder.

Riskleri Yönetmek
Tüm faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit eder ve bu riskleri minimize etmek için aksiyon planları geliştirerek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme çalışmaları yapar. Çalışma ortamının gözetimini sağlar. Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturur.