Ekip ruhuna inanır, dayanışma içinde çalışırız.

İyi bir çalışma ortamının;

  • Karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı,
  • Çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına uygun davranmaya,
  • Kişisel farklılıklara ve özel yaşama saygılı,
  • Çalışanlara vaat edilen özlük haklarını ve yasal tüm haklarını eksiksiz vermeye,
  • Güvenli, sağlıklı, üretimi teşvik edici,
  • Personelin kendini geliştirmesine imkan veren,
  • Şeffaflık ilkesine uygun,
  • Karar alma sürecine personelin katılımını sağlayıcı olma şartlarına bağlı olduğunu biliyoruz.
Kariyer Başvuru Formu