Yaşam sorumluluk gerektirir.

Sürdürülebilir ekonomik gelişme için şirketlerin içinde yaşadıkları ve etkin oldukları topluma ilişkin bilgi ve ilgilerini geliştirmeleri, gönüllü olarak toplumsal katkılarda bulunmaları gerektiğine inanıyoruz.

Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş. olarak içinde yaşadığımız toplumda, ülkemizde ve Dünya’da yaşam kalitesinin arzuladığımız düzeye gelmesi için kurumsal olarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeyi amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda önceliğimiz eğitime olan destektir. Kurum çalışanlarımızın öğrenim gören aile bireylerine destek olmanın yanı sıra eğitime destek veren STK’larla iş birliği yapmak öncelikli politikamızdır.

Bununla birlikte yardım kuruluşları ile iş birliği yapmak ve sosyal desteğe ihtiyacı olan kurumlara destek sağlamak uyguladığımız kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz arasındadır.

Gönüllülük, zenginliği paylaşabilmeyi ifade eden hayırseverliğin ötesinde insanın zamanını, bilgisini ve gönlünü paylaşabilmesidir.